ระบบไฟฟ้าของประเทศเนปาล

ระบบไฟฟ้าประเทศเนปาล

เนปาลใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: 230V ความถี่ 50Hz

 

รูปแบบปลั๊ก: C, D และ M.

แบบ C: หรือที่เรียกว่าปลั๊กมาตรฐาน "Euro" ซ็อกเก็ตนี้ยังใช้งานได้กับปลั๊ก E และปลั๊ก F

แบบ D: ส่วนใหญ่ใช้ในอินเดียศรีลังกาเนปาลและบางประเทศในแอฟริกา ซ็อกเก็ตนี้ใช้งานได้กับปลั๊ก D เท่านั้น

แบบ M: ดูเหมือนปลั๊ก D แต่มีพินที่ใหญ่กว่า ซ็อกเก็ตนี้ใช้งานได้กับปลั๊ก M เท่านั้น

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =