เกี่ยวกับ ประเทศเนปาล

เกี่ยวกับ ประเทศเนปาล

เกี่ยวกับ เนปาล ธงชาติ เนปาล

เนปาล

ราชอาณาจักรเนปาล  เป็นประเทศในเอเชียใต้ มีกรุงกาฐมาณฑุเป็นเมืองหลวง  เนปาลเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและอารยธรรมเก่าแก่ เนื่องจากดินแดนนี้ มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมเทือก เขาหิมะ และยอดเขาเอเวอร์เรสต์ที่สูงที่สุดในโลก ไปจนถึงป่าดงดิบทางตอนใต้ เช่น ที่เมืองจิตวัน ที่นักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานกับการเที่ยวป่า และดูสัตว์ป่าที่หาได้ยาก นอกจากนี้ อารยธรรมที่สืบทอดมาหลายพันหลายหมื่นปีของอาณาจักรฮินดูก็ยังมีให้เห็นอยู่ตามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทางตอนใต้ของเนปาลใกล้กับชายแดน อินเดียยังมีเมืองลุมพินี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแต่ละปีจะมีชาวพุทธจากทั่วโลกเดินทางไปแสวงบุญ ณที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก เนปาลมีอากาศที่แตกต่างกันมากในระหว่างปี สำหรับการท่องเที่ยวช่วงที่เหมาะมากที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคม เนปาลเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากทั้งทางด้านธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นประเทศที่นักเดินป่าโปรดปราน สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของเนปาลมีดังนี้

กรุงกาฐมาณฑุ โบราณสถานทางศาสนาฮินดู และพระราชวังโบราณ เช่น หนุมาน โดกา (Hanuman Dhoka), กุมารี เชาค์(Kumari Chowk :House of the Living Goddess) สวายัมภูนาถ (Monkey Temple) และวัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath) ซึ่งเป็นสถานที่เผาศพของชาวฮินดู เป็นต้น เขตรอบเมืองกาฐมาณฑุ ลานพระราชวังDurbar Square (Durbar Square) ของเมือง ปาตัน (Patan) และเมืองบักตาปูร์(Bhaktapur) ซึ่งมีความวิจิตรอลังการของศิลปะและสถาปัตยกรรมของวัฒนธรรมเน วารี นอกจากนี้ ยังมีเมือง ดูลิเกล(Dhulikhel), นากากรอต(Nagarkot) เป็นสถานที่ชมเทือกเขาหิมาลัย

เมืองโพคารา เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ มีทะเลสาบ และยอดเขาสวยงามที่ชื่อ มากาปูแชร์ (Machapuchare)

เมืองลุมพินี เป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีวัดไทยลุมพินีตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานเขตลุมพินีวันที่ตอนใต้ของเนปาล สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางเครื่องบินและทางรถ ที่วัดไทยลุมพินีมีเจ้าอาวาสคือ พระราชรัตนรังษี พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและมีพระสงฆ์ไทยจำวัดอยู่ด้วย

เมืองจานักปูร์ ตั้งอยู่ที่ภาคใต้ของเนปาล เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในหนังสือรามเกียรติ์ ประวัติของพระราม พระลักษณ์ นางสีดาและหนุมาน อยู่ที่เมืองนี้

คนเนปาลส่วนใหญ่จิตใจดี ชาวเนปาลถือว่าการใช้เท้าเป็นเรื่องไม่สุภาพเช่นเดียวกับการใช้มือซ้าย การให้และรับของจากผู้อื่นจึงใช้ มือขวา อย่างไรก็ดี ภาษากายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างคนไทยกับคนเนปาล ซึ่งสร้างความสับสนงุนงงให้แก่ผู้เพิ่งไปเยือนเป็นครั้งแรก เช่น " การส่ายหน้า " สำหรับคนไทย การส่ายหน้าหมายถึงการปฏิเสธ แต่สำหรับคนเนปาลการส่าย คือการตอบรับการผูกมิตรกับชาวเนปาลนั้นไม่ยาก การ พนมมือพร้อมกับกล่าวคำว่า " นมัสเต " มีความหมายเหมือนกับคำว่า " สวัสดี " ของชาวไทย

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =