หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศมองโกเลีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศมองโกเลีย

ผู้มาเยือนมองโกเลียทุกคนต้องขอวีซ่าเว้นแต่ว่ามาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือประเทศที่สามารถขอ visa on arrival ได้ นักท่องเที่ยวต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง

 

นักท่องเที่ยวที่วางแผนจะอยู่ในมองโกเลียเป็นเวลานานกว่า 30 วันจะต้องลงทะเบียนกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมองโกเลียในอูลานบาตอร์ภายในเจ็ดวันแรกที่เดินทางมาถึง ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ลงทะเบียนและพำนักนานกว่า 30 วันแม้ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจะถูกหยุดเมื่อออกเดินทางปฏิเสธการออกชั่วคราวและถูกปรับ จนถึงปี 1997 นักท่องเที่ยวแต่ละคนที่ต้องการเยี่ยมชมมองโกเลียจำเป็นต้องมีจดหมายเชิญจากพลเมืองมองโกเลียหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศก่อนที่จะได้รับวีซ่า ตั้งแต่นั้นมาระบบการขอวีซ่าได้รับการเปิดเสรีอย่างมากพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว

 

ก่อนหน้านี้มองโกเลียมีการยกเว้นวีซ่าฝ่ายเดียวชั่วคราวสำหรับพลเมืองของ 42 ประเทศระหว่างเดือนมิถุนายน 2014 ถึงธันวาคม 2015

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =