หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอิสราเอล

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอิสราเอล

ผู้มาเยือนอิสราเอลต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตของอิสราเอลเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า นักท่องเที่ยวทุกคนต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกจากอิสราเอล

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =