ระบบไฟฟ้าของประเทศอิสราเอล

ระบบไฟฟ้าประเทศอิสราเอล

กระแสไฟฟ้า: 220 V 50 Hz

รูปแบบปลั๊ก: C/H

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =