เช็คราคาและจองทัวร์อิสราเอล 2564 ราคาถูก แพ็กเกจเที่ยวอิสราเอล

กรองโดย รีเซ็ต
ราคา

ประเภทของแพ็กเกจทัวร์

เทศกาล
สายการบิน
โรงแรม

เมืองที่มีแพ็กเกจทัวร์ในอิสราเอล

อัตราแลกเปลี่ยน
to

  1 =
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ไม่ปรากฏผลการค้นหา กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

เรื่องน่ารู้เมื่อไปเที่ยวอิสราเอล

ทัวร์อิสราเอล ดินแดนต้นกำเนิดพระเยซู


อิสราเอล
อิสราเอล
พระเยซูทรงถือกำเนิดท่ามกลางชนชาติอิสราเอง ท่านทรงเสด็จมาเพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลสำเร็จสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าใครอื่น และใครก็ตามที่ปรารถนาอยากเข้าใจเรื่องราวของพระองค์ ก็มีความจำเป็นต้องเรียนรู้สาเหตุของพระเยซู ว่าทำไมพระองค์ทรงต้องต่อสู้กับบรรดาผู้มีอำนาจทางการเมืองและทางสังคมของคนอิสาราเอง แล้วยังต้องเรียนรู้ด้วยว่าทำไมจึงทรงถูกประหาร ทั้ง ๆ ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเป็นระเวลาได้ 3 ปีเท่านั้น

พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้สภาพความเป็นไปทางสังคมของอิสราเอลในสมัยพระเยซูได้ จากเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จนทุกวันนี้ ซึ่งในสมัยนั้น ผู้มีอำนาจปกครองสูดสุดของอิสราเองตอนใต้คือ “ปีลาต” เจ้าเมืองของชาวโรมัน ส่วนทางตอนเหนือคือ “เฮโรด อันทิพัส” ที่อยู่แค้วนกากิลี ซึ่งปีลาตนั้น เป็นเจ้าเมืองชาวโรมันที่ไม่ศรัทธาในศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น ในประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าปีลาตมีชีวิตอยู่ไปเพื่อสะสมทรัพย์สมบัติและแสวงหาเพียงแค่อำนาจเท่านั้น ไม่แตกต่างอะไรกันกับเฮโรด ที่เป็นกษัตริย์ผู้แสวงหาแต่ความสุขสำราญและชอบกดขี่บีบคั้นประชาชนผู้อยู่ใต้อำนาจจักรวรรดิโรมันอย่างโหดเหี้ยม โดยเฉพาะกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองกับตนเอง

แต่ที่กล่าวมานั้นมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว เพราะ ณ ปัจจุบันนี้ ประเทศอิสราเอลก็มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรฐกิจและสังคมที่เปิดกว่างต่อการท่องเที่ยว มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม และการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ


สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในอิสราเอล


กรุงเก่าเยรูซาเลม (Jerusalem)
กรุงเก่าเยรูซาเลม (Jerusalem)
1. กรุงเก่าเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอิสราเอลแห่งนี้ ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่สำคัญยังเป็นเมืองต้นกำเนินของศาสนาคริสต์อีกด้วย โดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญในอดีตหลายอย่าง เช่น เป็นที่กำเนินของพระเยซู และยังถือเป็นดินแดนสำคัญของชาวมุสลิมอีกด้วย เนื่องจากชาวมุสลิมมีความว่าเป็นเมืองที่นบีมุฮัมมัดถูกรับขึ้นไปบนทรวงสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ เมืองเยซูซาเลมจึงมีความสำคัญกับชาวอิสราเอลอย่างยิ่ง ซึ่งคำว่าเยรูซาเล็ม แปลว่า “มรดกแห่งสันติภาพ”


กำแพงร้องไห้ (Wailling Wall)
กำแพงร้องไห้ (Wailling Wall)
2. กำแพงร้องไห้ (Wailling Wall) กำแพงสูงใหญ่แห่งนี้ จัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญต่อชาวยิวและคริสต์ศาสนิกชน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการได้หวนกลับคืนมาสู่อิสราเอล และเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษของตนที่ต้องอพยพจากไปจากดินแดนแห่งนี้ ซึ่งชาวยิวจะพากันเดินทางมาสวดภาวนา เพื่อระบายความทุกข์ใจและเรียกให้ที่กำแพงแห่งนี้เป็นประจำ โดยตามตรอกซอกซอยของกำแพงก็จะเต็มไปด้วยกระดาษที่เขียนขึ้นมา เพื่ออธิษฐานถึงพระเจ้า นอกจากนี้ ชาวยิวเองยังมีความเชื่ออีกว่า ไม่ว่าอยู่ห่างไกลสักเท่าไหร่ แต่สักครั้งในชีวิตต้องเดินทางมาเยี่ยมกำแพงแห่งนี้ให้ได้ก่อนสิ้นลมหายใจ


เมืองไฮฟา (Haifa)
เมืองไฮฟา (Haifa)
3. เมืองไฮฟา (Haifa) เมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนเหนือของอิสราเอล จัดเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากในประเทศแถบตะวันออกกลาง นอกจากนี้ภายในมีท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และเป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาบาไฮต์อีกด้วย ที่สำคัญยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองไฮเทคของโลกเช่นกัน เนื่องจากเป็นศูนย์กล่างพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ จึงมีบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่งตั้งอยู่ เช่น Google, Yahoo, Microsoft, IBM, Volvo และอื่น ๆ อีกมากมาย


ป้อมปราสาทมาซาด้า (Masada Fortress)
ป้อมปราสาทมาซาด้า (Masada Fortress)
4. ป้อมปราสาทมาซาด้า (Masada Fortress) หรือเรียกว่าป้อมปราการโบราณกลางทะเลทรายยูเดีย ที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่า 120 เมตร เหนือทะเลสาบเดดซี ทำให้ต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไป โดยในระหว่างทางก็สามารถรับชมทัศนียภาพมุมสูงของภูเขาได้ด้วย สำหรับป้อมปราการแห่งนี้ ถูกจัดให้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของอิสราเอล จนถูกขึ้นองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2001 ที่สำคัญประติมากรรมการออกแบบของป้อมปราสาทมาซาด้า ยังมีความงดงามและถูกสร้างอย่างชาญฉลาด ด้วยการแกะสลักจากหินผาบนยอดเขาสูงที่มีความมั่นคง จึงต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า 7 ปี ถึงแล้วเสร็จ


ทะเลสาบเดดซี (Dead sea)
ทะเลสาบเดดซี (Dead sea)
5. ทะเลสาบเดดซี (Dead sea) ด้วยความที่เป็นทะเลสาบที่มีความเค็มมากที่สุดในโลก มันจึงถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังถูกบันทึกไว้ว่าเป็นทะเลสาบที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดของโลกเช่นกัน ด้วยความลึกถึง 400 เมตร ซึ่งความเค็มที่มากกว่าน้ำทะเลทั่วไปถึง 6 เท่า จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ปราศจากสิ่งมีชีวิตโดยปริยาย และความเข้มข้นของแร่ธาตุต่าง ๆ ที่อัดแน่นกันอยู่ในทะเลสายแห่งนี้ จึงสามารถลอยตัวในน้ำได้ แม้ว่าจะว่ายน้ำไม่เป็นก็ตาม ที่สำคัญแร่ธาตุบางชนิดยังมีคุณสมบัติช่วยรักษาโรคได้อีกด้วย เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคข้อเข่าเสื่อม ทำให้ในทุกวันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาทำสปาเพื่อสุขภาพ และพอกโคลนที่อุดมด้วยสารอาหารมากมาย


เมนูอาหารอิสราเอล และต้องลองเมื่อได้เที่ยวทัวร์อิสราเอล


อาหารอิสราเอล
อาหารอิสราเอล
1. Falafel with Salad and Hummus ทำจากถั่วชิคพีบด แล้วนำมาชุบแป้งทอดกรอบ จนออกมามีเนื้อนุ่ม ๆ กรอบนอกเคี้ยวเพลิน ก่อนนำมาเสิร์ฟคู่กับฮัมมุสและสลัดอิสราเอล
2. Chicken Pita แป้งพิต้าขนาดเล็กกำลังดี ก่อนนำมาสออดใส้ด้วยเนื้อไก่ผัดสไตล์อิสราเอลและสลัดผัก นิยมเสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์
3. Shakshuka with Chips and Salad เป็นไข่ตุ๋น ที่มีเนื้อมะเขือเทศเปื้อยนุ่มรสหวานเป็นส่วนประกอบคู่กัน เสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์และสลัดอิสราเอล
4. Shawarma with Eggplant and Chips เนื้อย่างสไตล์อิสราเอลขนานแท้ ที่ถูกเสิร์ฟมาคู่กับมะเขือยาวบดผสมซอสมายองเนสและเฟรนช์ฟรายส์
5. Malabi with Cinnamon and Peanut เมนูขนมหวานสไตล์อิสราเอล มีลักษณะคล้าย ๆ พุดดิ้งนม ที่โรยหน้าด้วยมะพร้าว อบเชยและถั่วลิสงบด

เรื่องราวน่ารู้ เตรียมความพร้อมก่อนไปเที่ยวทัวร์อิสราเอล


1. เวลาเดินทางถึงอิสราเอลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาสอบถามเกี่ยวกับวัตุประสงค์ของการเดินทาง แล้วมีการตรวจบัตรโดยสารเครื่องบินอกจากประเทศ รวมถึงหลักฐานการเงินด้วย เพื่อตรวจสอบดูนักท่องเที่ยวที่มีความน่าสงสงสัยว่าเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาทำงานในอิสราเอลแบบผิดกฎหมายหรือไม่
2. นักท่องเที่ยวต้องแสดงอุปกรณ์บันทึกวิดีโอ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว รวมถึงอุปกรณ์ดำน้ำในกรณีที่พกติดไป ซึ่งทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นคนตรวจสอบทั้งหมด นอกจากนี้ยังต้องวางเงินประกันสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งจะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อเดินทางออกจากอิสราเอล
3. นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่กรุงเยรูซาเล็ม ที่มีคนยิวออร์ธอร์ดอกซ์พำนักอยู่ ในวันเสาร์
4. นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพหากต้องการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนา หรือโบราณสถาน และต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายให้มิดชิด เมื่อเดินทางไปยังเขตของคนอาหรับ ได้แก่ เยรูซาเล็มตะวันออก เบธเลเฮ็ม นาซาเรธ รวมถึงเขตเมืองเก่าของเยรูซาเล็ม
5. นักท่องเที่ยวไม่ควรถ่ายรูปคนในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิม หรือยิวออร์ธอร์ด็อกซ์อาศัยอยู่
6. โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่รอบ ๆ ของฉนวนกาซา เวสต์แบงค์ และบริเวณชายแดนอิสราเอล-เลบานอน


ตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ที่อิสราเอลมี 4 ฤดูกาลดังนี้


สภาพอากาศของอิสราเอล
สภาพอากาศของอิสราเอล
1. ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม–มิถุนายน)
2. ฤดูร้อน (มิถุนายน-กันยายน)
3. ฤดูใบไม้ร่วง (พฤศจิกายน-ธันวาคม)
4. ฤดูหนาว (กุมภาพันธ์-มีนาคม)


เมื่อมาเที่ยวทัวร์อิสราเอล ของฝากที่ควรซื้อจากอิสราเอล


เครื่องราง (Amulet of khamsa)
เครื่องราง (Amulet of khamsa)
1. เครื่องราง (Amulet of khamsa) คำว่า “khamsa” ในภาษาอาหรับหมายถึง “ห้า” หรือห้าพระเครื่องของแฮม ซึ่งเป็นเครื่องรางที่มีลักษณะเป็นรูปปั้นมือเปิด และสัญลักษณ์มือเปิดแบบนี้ มีอายุยาวนานกว่าหนึ่งหมื่นปี โดยสามารถพบสัญลักษณ์ที่ว่านี้ได้ในเกือบทุกวัฒนธรรมของแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง


เครื่องสำอางจากทะเลสาบเดดซี (Dead sea Cosmetics)
เครื่องสำอางจากทะเลสาบเดดซี (Dead sea Cosmetics)
2. เครื่องสำอางจากทะเลสาบเดดซี (Dead sea Cosmetics) โคลนจากใต้ทะเลสาบเดดซีอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มันจึงถูกใช้ในการผลิตเครื่องสำอางหลายประเภท เช่น เกลืออาบน้ำช่วยบำรุงผิวด้วย ครีมฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแรงสำหรับใบหน้า


เชิงเทียนอิสราเอล (Israel candlesticks)
เชิงเทียนอิสราเอล (Israel candlesticks)
3. เชิงเทียนอิสราเอล (Israel candlesticks) เป็นเชิงเทียนที่มีเอกลักษณ์ตรงรูปภาพของอิสราเอล มีราคาไม่แพงมากและเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไปมากที่สุด


ครีมถั่วชิกพี (Creamy chickpeas)
ครีมถั่วชิกพี (Creamy chickpeas)
4. ครีมถั่วชิกพี (Creamy chickpeas) หนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยมสูงมากในอิสราเอล และยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมากอีกด้วย ซึ่งครีมถั่วซิกพีนั้น จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น ทำให้ครีมถั่วชนิดนี้มีการใช้ฮีบรูเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เท่านั้น


ไวน์ทับทิม (Pomegranate wine)
ไวน์ทับทิม (Pomegranate wine)
5. ไวน์ทับทิม (Pomegranate wine) ในอิสราเอลมีการผลิตไวน์หลากหลายชนิด โดยเฉพาะไวน์ทับทิม ที่จัดเป็นของขึ้นชื่อที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องมาลิ้มลองให้ได้ และแบรนด์ไวน์ทับทิมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ “Rimon Winery” ซึ่งมีคุณภาพดีและมีหลากหลายราคาให้เลือกซื้อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองแพ็กเกจทัวร์อิสราเอล

ซื้อทัวร์อิสราเอลกับ TraveliGo มั่นใจได้แค่ไหน จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า

TraveliGo เป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องทั่วโลกมายาวนาน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06420 บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ มีประวัติการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ยกตัวอย่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น

TraveliGo เป็นผู้จัดทำแพ็กเกจทัวร์อิสราเอลเองหรือส่งต่อให้กับบริษัททัวร์อื่น

แพ็กเกจทัวร์อิสราเอล ของ TraveliGo มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม TraveliGo และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรของบริษัทตัวแทนชั้นนำต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้มีท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

หากฉันไม่มีบัตรเครดิตฉันสามารถชำระค่าแพ็กเกจทัวร์อิสราเอลกับ TraveliGo ได้หรือไม่

เรานำเสนอวิธีการชำระเงินหลายช่องทางสำหรับสกุลเงินบาทเช่น ชำระผ่านตู้ ATM เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 การชำระเงินผ่านคิวอาร์โคดและช่องทางอื่น ๆ อีกหลายช่องทาง สำหรับสกุลเงินอื่นเรารับเฉพาะบัตรเครดิต

กรณีจองทัวร์อิสราเอลไปแล้วแต่กรุ๊ปทัวร์อิสราเอลที่จอง มีผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนตามที่กำหนด ทัวร์ยังจะออกเดินทางหรือไม่

เจ้าหน้าที่ของ TraveliGo จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทางหากมีผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนตามกำหนด และบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้า

ทัวร์อิสราเอล 2564 ราคาถูก แพ็กเกจเที่ยวอิสราเอล

เปรียบเทียบแพ็กเกจทัวร์อิสราเอลจากทุกเส้นทางท่องเที่ยวมีให้เลือกหลายแพ็กเกจ ทัวร์อิสราเอลราคาถูก โปรโมชั่นแพ็กเกจทัวร์ ช๊อปปิ้ง เข้าถึงแหล่งประวัติศาสตร์

เมืองอิสราเอล เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปมากที่สุดของโลก การเดินทางไปอิสราเอลก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนแต่ก่อนด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทันสมัย


แพ็กเกจทัวร์อิสราเอลราคาถูก รับจัดกรุ๊ปทัวร์อิสราเอลพิเศษ

ทราเวลไอโกยินดีนำเสนอแพ็กเกจทัวร์ราคาถูก โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง ราคาทุกแพ็กเกจเป็นราคาสุดท้ายแล้ว หากแพ็กเกจที่มีให้เลือกยังไม่ถูกใจสามารถติดต่อทางเราให้จัดกรุ๊ปทัวร์พิเศษได้โดยมีขั้นต่ำเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

ทำไมต้องจองทัวร์อิสราเอล กับทราเวลไอโก

เพราะทราเวลไอโกเป็นสมาชิก IATA BSP มีความน่าเชื่อถือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/06420 และมีโปรแกรมทัวร์อิสราเอลให้เลือกมากมายด้วยราคาสุดพิเศษ

ติดต่อจองทัวร์อิสราเอลได้ที่ 02-187-1008