วันหยุดของประเทศอินโดนีเซีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซีย

วันหยุดของประเทศอินโดนีเซีย

วันหยุดราชการของอินโดนีเซีย มีดังนี้

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

12 กุมภาพันธ์ ตรุษจีน

11 มีนาคม Isra and Mi’raj

13 มีนาคม Nyepi

 

วันหยุดบาหลี

2 เมษายน วันศุกร์ประเสริฐ

1 พฤษภาคม วันแรงงานสากล

13 พฤษภาคม งานเลี้ยงของสวรรค์

13-14 พฤษภาคม วันอีด

1 มิถุนายน Pancasila Day

20 กรกฎาคม Eid al–Adha

10 สิงหาคม ปีใหม่อิสลาม

17 สิงหาคม วันเอกราช

19 ตุลาคม Mawlid

25 ธันวาคม คริสต์มาส

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2531 อินโดนีเซียแบ่งเขตเวลาออกเป็น 3 เขตคือ

1) Western Indonesia Standard Time (GMT + 7 ชั่วโมง) ครอบคลุมเกาะสุมาตรา และบางส่วนของเกาะชวา ได้แก่ Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta และ East Java

2) Central Indonesia Standard Time (GMT + 8 ชั่วโมง) ครอบคลุม East and West Nusa Tenggara เกาะกะลิมันตัน จังหวัดทั้งหมดของเกาะสุลาเวสี และบาหลี

3) Eastern Indonesia Standard Time (GMT + 9 ชั่วโมง) ครอบคลุมทุกจังหวัดของเกาะโมลุกุ และปาปัว

 

สำหรับเวลาทำการของหน่วยราชการ สำนักงาน และองค์กรรัฐ ส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00-15.00 น. วันศุกร์ 8.00-13.00 น. วันเสาร์ 8.30-13.00 น.

ธนาคารเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. วันเสาร์ 8.00-12.30 น.

สำนักงานไปรณีย์โทรเลข เปิดทำการวันจันทร์-พฤหัส เวลา 8.00-14.00 น. วันศุกร์ 8.00-11.00 น. วันเสาร์ 8.00-12.30 น. 

บริษัท ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และวันเสาร์ 9.00-13.00 น.

อนึ่ง สำหรับประเทศมุสลิม ตอนบ่ายวันศุกร์ ธุรกิจต่างๆ มักหยุดทำการเพื่อให้คนงานไปทำพิธีละหมาด

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =