ระบบไฟฟ้าของประเทศอินโดนีเซีย

ระบบไฟฟ้าประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียใช้ไฟความดันมาตรฐาน 230V ตัวปลั๊กเป็นแบบเต้ากลม มี 2 ขา

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =