วันหยุดของประเทศกัมพูชา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศกัมพูชา

วันหยุดของประเทศกัมพูชา

1 มกราคม            วันปีใหม่

7 มกราคม            ชัยชนะในวันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

8 มีนาคม              วันสตรีสากล

13–16 เมษายน    วันปีใหม่

1 พฤษภาคม        วันแรงงาน

14 พฤษภาคม      วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหมุนี

18 มิถุนายน         วันประสูติของพระราชินี

24 กันยายน         วันรัฐธรรมนูญ

15 ตุลาคม           วันที่ระลึกพ่อหลวง

29 ตุลาคม           วันฉัตรมงคลของกษัตริย์สีหโมนี

9 พฤศจิกายน      วันประกาศอิสรภาพ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =