หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกัมพูชา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกัมพูชา

คุณจะต้องส่งเอกสารประกอบที่จำเป็นเพื่อขอวีซ่ากัมพูชาโดยส่งเอกสารไปยังหน่วยงานยื่นขอวีซ่ากัมพูชาออนไลน์หรือตามที่คุณต้องการในคำแนะนำที่ให้มา

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า: แบบฟอร์มนี้จะต้องกรอกและลงนามตามที่ร้องขอจากคำแนะนำในนั้น

2. หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง: หนังสือเดินทางต้องมีอายุหกเดือนถัดไปนับจากวันเดินทาง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =