ระบบไฟฟ้าของประเทศกัมพูชา

ระบบไฟฟ้าประเทศกัมพูชา

กัมพูชาใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz ปลั๊กที่สามารถใช้ในประเทศกัมพูชามีสามประเภทคือ A, C และ G ปลั๊กประเภท A คือปลั๊กที่มีขาขนานแบนสองขาปลั๊กประเภท C คือปลั๊กที่มีขากลมสองขาและปลั๊กประเภท G คือปลั๊กที่มีหมุดสี่เหลี่ยมสามขา ในรูปแบบสามเหลี่ยม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =