วันหยุดของประเทศซิมบับเว วันสำคัญต่างๆ ของประเทศซิมบับเว

วันหยุดของประเทศซิมบับเว

ในซิมบับเวมีวันหยุดราชการที่ประมาณ 14 วัน

1 มกราคม         วันปีใหม่

21 กุมภาพันธ์    วันเยาวชนแห่งชาติ Robert Mugabe

10 เมษายน       วันศุกร์ที่ดี

11 เมษายน       อีสเตอร์วันเสาร์

12 เมษายน       วันอาทิตย์อีสเตอร์

13 เมษายน       วันจันทร์อีสเตอร์

18 เมษายน       วันประกาศอิสรภาพ

1 พฤษภาคม     วันแรงงาน

25 พฤษภาคม   วันแอฟริกา

10 สิงหาคม      วันแห่งวีรบุรุษ

11 สิงหาคม      วันกองกำลังป้องกัน

22 ธันวาคม      วันรวมใจแห่งชาติ

25 ธันวาคม      วันคริสต์มาส

26 ธันวาคม      บ็อกซิ่งเดย์

 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =