วันหยุดของประเทศโตโก วันสำคัญต่างๆ ของประเทศโตโก

วันหยุดของประเทศโตโก

วันในโตโกมีประมาณ 12 วัน ซึ่ง 3 วันที่สำคัญ ได้แก่

- วันขึ้นสวรรค์ เป็นวันหยุดในโตโกเพื่อระลึกถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ ตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ จะตรงกับวันที่ 40 ของอีสเตอร์ และ 39 วันหลังจากวันอาทิตย์อีสเตอร์ และจะตรงกับวันพฤหัสบดีเสมอ

- วันอัสสัมชัญ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า งานฉลองอัสสัมชัญของพระแม่มารี จะจัดขึ้นทุกวันที่ 15 สิงหาคม ในโตโก วันอัสสัมชัญเฉลิมฉลองตามประเพณีและหลักคำสอนของคาทอลิก เชื่อว่าเป็นวันที่พระแม่มารีไปสู่สวรรค์ 

- วันอีสเตอร์ ถือได้ว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของชาวคริสต์และในโตโกมีการเฉลิมฉลองด้วยวันหยุดในวันจันทร์อีสเตอร์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =