เกี่ยวกับ ประเทศโตโก

เกี่ยวกับ โตโก ธงชาติ โตโก

โตโกเป็นประเทศทางตะวันตกของแอฟริกา ที่มี่เมืองหลวงชื่อโลเม ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมืองทีมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด จนถึงปี พ. ศ. 2427 โตโกเคยเป็นเขตกึ่งกลางระหว่างรัฐอาซานเตและดาโฮมีโดยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่แบบแยกกัน ในปีพ. ศ. 2427 ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในอารักขาของโตโกแลนด์ของเยอรมัน ซึ่งถูกยึดครองโดยกองกำลังของอังกฤษและฝรั่งเศส ในปี พ. ศ. 2457 ต่อมาในปีพ. ศ. 2465 สันนิบาตแห่งชาติได้มอบโตโกแลนด์ตะวันออกให้กับฝรั่งเศสและส่วนทางตะวันตกให้อังกฤษ ในปีพ. ศ. 2489 รัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสได้วางดินแดนให้อยู่ภายใต้การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของสหประชาชาติ สิบปีต่อมา บริติชโตโกแลนด์ถูกรวมเข้ากับโกลด์โคสต์ และเฟรนช์โตโกแลนด์กลายเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองของสหภาพฝรั่งเศส โตโกได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2503 เศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ที่เกษตรกรรม ในขณะที่ทรัพยากรฟอสเฟตของประเทศก็มีความสำคัญเช่นกัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =