วันหยุดของประเทศเซาท์ซูดาน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเซาท์ซูดาน

วันหยุดของประเทศเซาท์ซูดาน

ซูดานใต้มีวันหยุดราชการ 14 วัน ซึ่งสามวันสำคัญของซูดานใต้ ได้แก่ วันกองทัพปลดแอกประชาชนซูดานในวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตัวของ SPLA ปี พ.ศ. 2526 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองในซูดานซึ่งกินเวลาประมาณ 20 ปี, วันประกาศอิสรภาพของซูดานใต้ วันที่ 9 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2554 เมื่อซูดานใต้แยกตัวออกจากซูดานเพื่อเป็นประเทศเอกราช เป็นผลมาจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษระหว่างทางเหนือและทางใต้ และในวันที่ 30 กรกฎาคม เป็นวัน Martyrs ’Day ในซูดานใต้ซึ่งเป็นวันที่ไว้ระลึกถึงผู้ที่สละชีวิตเพื่อปลดปล่อยประเทศจากการกดขี่ข่มเหงจากทางเหนือ เพื่อรำลึกถึงการเสียสละของผู้ที่ต่อต้านกฎหมายชารีอะห์ของซูดาน นอกจากนี้ซูดานใต้มีวันหยุดราชการ ดังนี้

วันปีใหม่                                            1 มกราคม

กู๊ดฟรายเดย์                                      *แตกต่างกันไปทุกปี

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์                               *แตกต่างกันไปทุกปี

วันอาทิตย์อีสเตอร์                             *แตกต่างกันไปทุกปี

วันจันทร์อีสเตอร์                                *แตกต่างกันไปทุกปี

วันแรงงาน                                         1 พฤษภาคม

วันกองทัพปลดแอกประชาชนซูดาน     16 พฤษภาคม

วันประกาศอิสรภาพ                             9 กรกฎาคม

วัน Martyrs                                       30 กรกฎาคม

วันอีดิลฟิฏรี                                       *แตกต่างกันไปทุกปี

วันอีดิลอัฎฮา                                     *แตกต่างกันไปทุกปี

วันคริสต์มาสอีฟ                                 24 ธันวาคม

วันคริสต์มาส                                      25 ธันวาคม

บ็อกซิ่งเดย์                                        26 ธันวาคม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =