เกี่ยวกับ ประเทศเซาท์ซูดาน

เกี่ยวกับ เซาท์ซูดาน ธงชาติ เซาท์ซูดาน

ซูดานใต้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศที่ลายร้อมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ทุ่งหญ้าสะวันนา สวอมพ์แลนด์ และป่าฝน ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลายชนิด ก่อนปี 2554 ซูดานใต้เคยเป็นส่วนหนึ่งของซูดาน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางเหนือ ประชากรของซูดานใต้ส่วนใหญ่นับถือวัฒนธรรมแอฟริกันที่มักจะยึดมั่นในความเชื่อของคริสเตียนหรือลัทธิแอนิสต์ โดยเมืองหลวงของซูดานใต้คือจูบา ซูดานใต้มีอาณาเขตติดกับซูดานทางเหนือ ทางตะวันออกติดกับเอธิโอเปีย และมีดินแดนทางตอนใต้ติดกับเคนยา อูกันดา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และทางตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =