วันหยุดของประเทศรวันดา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศรวันดา

วันหยุดของประเทศรวันดา

1 มกราคม             วันปีใหม่

4 มกราคม             วันปีใหม่

1 กุมภาพันธ์          วันวีรบุรุษแห่งชาติ (ในรวันดา)

2 เมษายน             Good Friday

7 เมษายน             วันรำลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวทุตซี

3 พฤษภาคม         วันแรงงาน

12-13 พฤษภาคม  วันอีด

1 กรกฎาคม           วันประกาศอิสรภาพของรวันดา

5 กรกฎาคม           วันปลดปล่อย (ของรวันดา)

19-20 กรกฎาคม   วันอีดอัฎฮา

6 สิงหาคม            Umuganura

16 สิงหาคม          อัสสัมชัญของพระนางมารีอา

27 ธันวาคม           วันออกซิง

27 ธันวาคม           วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =