หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศรวันดา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศรวันดา

วีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก (East Africa Tourist Visa) เป็นวีซ่าที่ใช้ท่องเที่ยวได้ 3 ประเทศ ได้แก่ เคนย่า, รวันดา, และยูกันดา ในเวลาเดียวกัน สามารถเข้าออกระหว่าง 3 ประเทศนี้ได้หลายครั้ง ภายใน 90 วัน แต่ถ้าออกไปประเทศอื่นๆแล้ว จะกลับเข้ามาใน 3 ประเทศนี้อีก ก็จะต้องขอวีซ่าใหม่ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวแอฟริกาตะวันออก 100 ยูเอสดอลล่าร์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =