ระบบไฟฟ้าของประเทศรวันดา

ระบบไฟฟ้าประเทศรวันดา

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ใน รวันดา คือ 230V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =