วันหยุดของประเทศไลบีเรีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศไลบีเรีย

วันหยุดของประเทศไลบีเรีย

1 มกราคม             วันปีใหม่

11 กุมภาพันธ์        วันกองทัพเฟด

10 มีนาคม            วันประดับชาติ

15 มีนาคม            วันเกิดของ Joseph Jenkins Roberts

9 เมษายน             อดอาหารและวันละหมาด

14 พฤษภาคม       วันรวมชาติ

26 กรกฎาคม        วันประกาศอิสรภาพ

4 พฤษจิกายน       ขอบคุณพระเจ้า

29 พฤษจิกายน     William V.S. วันเกิดของ Tubman

25 ธันวาคม           วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =