หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไลบีเรีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไลบีเรีย

Visa Free travel คือความสามารถในการเยี่ยมชมประเทศโดยไม่ต้องดำเนินการเรื่องวีซ่าแบบยาว คนชาติของประเทศสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าไปยังประเทศอื่นได้หากรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อผลดังกล่าวหรือหากประเทศที่ได้รับนั้นเปิดพรมแดนของฝ่ายเดียว

 

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยส่วนใหญ่ วีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไขห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด แต่หากเป็นคุยธุรกิจส่วนตัว หรือการเยี่ยมญาติพี่น้อง เยี่ยมเพื่อน อาจสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว โดยไม่ต้องขอวีซ่าธุรกิจได้

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =