เกี่ยวกับ ประเทศไลบีเรีย

เกี่ยวกับ ไลบีเรีย ธงชาติ ไลบีเรีย

ไลบีเรีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไลบีเรีย เป็นประเทศที่อยู่ในเขตแอฟริกาตะวันตก ติดกับประเทศเซียร์ราลีโอนทางด้านทิศตะวันตก ประเทศกินีทางด้านทิศเหนือ และประเทศโกตดิวัวร์ทางด้านทิศตะวันออก มีเมืองหลวงชื่อมอนโรเวียปกครองโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย จากการสำรวจประชากรในปี 2008 มีประชากรอยู่ 3,476,608 คน และมีพื้นที่ครอบคลุม 111,369 ตร.กม. (43,000 ตร.ไมล์)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =