หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคอโมโรส

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคอโมโรส

ผู้มาเยือนคอโมโรสจะต้องได้รับวีซ่าล่วงหน้าจากหนึ่งในภารกิจทางการทูตของคอโมโรส สามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงสำหรับการพำนักสูงสุดได้ 45 วัน นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และตั๋วไปกลับหรือตั๋วขาออก

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =