เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศคอโมโรส

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศคอโมโรส

ฟรังก์คอโมโรส เป็นสกุลเงินทางการของคอโมโรส

ผู้เดินทางอายุ 18 ปี อาจนำเข้าสินค้าต่อไปนี้ในคอโมโรสโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- บุหรี่ 400 มวนหรือซิการ์ 100 มวนหรือยาสูบ 500 กรัม

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 ขวด

- น้ำหอม 1 ขวด

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =