วันหยุดของประเทศแคเมอรูน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศแคเมอรูน

วันหยุดของประเทศแคเมอรูน

1 มกราคม          วันปีใหม่

11 กุมภาพันธ์     วันเยาวชน

1 พฤษภาคม      วันแรงงาน

20 พฤษภาคม    วันชาติ

15 สิงหาคม       วันอัสสัมชัญ

25 ธันวาคม        วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =