เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศแคเมอรูน

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศแคเมอรูน

สกุลเงินที่ใช้ คือ ฟรังก์ซีเอฟเอ

 

สินค้าต่อไปนี้สามารถนำเข้าสู่แคเมอรูนได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- บุหรี่400 มวน, ซิการ์ 125 มวน หรือยาสูบ 500 กรัม

- สุรา 1 ลิตรและไวน์ 3 ลิตร

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =