ระบบไฟฟ้าของประเทศแคเมอรูน

ระบบไฟฟ้าประเทศแคเมอรูน

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในแคเมอรูน คือ 220V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =