วันหยุดของประเทศแอลจีเรีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศแอลจีเรีย

วันหยุดของประเทศแอลจีเรีย

1 มกราคม           วันขึ้นปีใหม่  

1 พฤษภาคม       วันแรงงาน 

19 มิถุนายน        วันแห่งความทรงจำ 

5 กรกฎาคม         วันประกาศอิสรภาพ 

1 พฤศจิกายน      วันครบรอบการปฏิวัติ 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =