ระบบไฟฟ้าของประเทศแอลจีเรีย

ระบบไฟฟ้าประเทศแอลจีเรีย

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ใน แอลจีเรีย คือ 230V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =