ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศแอลจีเรีย

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศแอลจีเรีย

ประชากรส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาอาหรับ คือ ชาวเบอร์เบอร์

 

ภาษาในประเทศแอลจีเรีย มีภาษาอาหรับ เป็นภาษาราชการ ภาษาอื่นได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเบอร์เบอร์

 

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประจำชาติ มีศาสนาคริสต์และอื่นๆ ในสัดส่วนน้อย

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =