สหภาพยุโรป (EU)​ มีมติยอมรับ Thailand Digital Health Pass บนหมอพร้อม

Atchamaporn R.

สหภาพยุโรป (EU)​ มีมติยอมรับ Thailand Digital Health Pass บน "หมอพร้อม" เพื่อใช้ในการเดินทางเข้า 60 ประเทศ/ดินแดน ที่ EU ให้การรับรอง ซึ่งประเทศไทยเป็นลำดับที่ 2 ของอาเซียน โดยจะเริ่มใช้งานได้ในเดือนมกราคม 2565
EU certifies the Thailand Digital Health Pass ("Mor Prompt") to be used for traveling to the over 60 countries/territories that are part of the EU Digital COVID Certificate System. Thailand is the second ASEAN country to join the system. Thailand Digital Health Pass will go live within January 2022.


ไทยเชื่อมต่อกับระบบของ EU เป็นประเทศที่ 2 ในอาเซียน รับรอง "หมอพร้อม" เทียบเท่าเอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด-19 ของ EU ข้อมูลครบจบในที่เดียว
1) สถานะการได้รับวัคซีน
2) ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งแUU RT-PCR และ ATK
3) ประวัติการหายจากโรคโควิด-19

ระบบจะ "GO LIVE" ให้ใช้งานอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคม 2565

มีประโยชน์อย่างไร?
✔ ใช้ระบบสแกน QR Code แบบใหม่
✔ ประหยัดเวลา สะดวก ปลอดภัย มีระบบป้องกันข้อมูลรั่วไหล
✔ ใช้เป็นหลักฐานเดินทางเข้าประเทศ/ดินแดน ที่เชื่อมต่อกับระบบแล้ว 60 แห่งทั่วโลก
✔ ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศ/ดินแดนดังกล่าว

ผู้เดินทางยังคงต้อง "ตรวจสอบ" และ "ปฏิบัติตาม" มาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละแห่ง เช่น 
✔ ชนิดวัคซีนโควิด-19 ที่ยอมรับ
✔ เงื่อนไขก่อนการเดินทาง
✔ มาตรการการกักตัวทั้งขาไปและขากลับ
✔ ประเภทของความเสี่ยงของพื้นที่/ประเทศต้นทาง


ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียนสำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว)
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
1. คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและกำลังรอการพิจารณา ขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass (QR Code) หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
3. ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ
4. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว หรือได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม AT) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Thailand Pass will be closed for all new Test and Go and Sandbox applications (except Phuket Sandbox), starting from 00.00 hrs. on 22 December 2021 until further notice. New measures apply for all applicants on Thailand Pass, as follows;
1. Applicants who have received their Thailand Pass QR Code can enter Thailand under the scheme they have registered.
2. Applicants who have registered, but have not received their QR Code must wait for their Thailand Pass to be considered / approved. Once approved, they can enter Thailand under the scheme they have registered.
3. New applicants will not be able to register for Test and Go and Sandbox measures (except Phuket Sandbox). Thailand Pass will only accept new applicants seeking to enter Thailand under Alternative Quarantine (AQ) or Phuket Sandbox only.
4. Passengers who will arrive in Thailand under Test and Go and Sandbox Programme must undergo their 2nd COVID-19 test using the RT-PCR technique (not ATK self-test) at government-designated facilities (no additional cost).

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
CALL CENTER (24HOURS)
02-572-8442
065-205-4247
065-205-4248
065-205-4249
E-mail : support@tp.consular.go.th

ข้อมูลจาก
กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 
หมอพร้อม