ซื้อประกันภัยการเดินทางชิลี ประกันท่องเที่ยว (Chile)

ซื้อประกันภัยการเดินทางชิลี ประกันท่องเที่ยว (Chile)

ซื้อประกันภัยการเดินทางชิลี (Chile)

ประกันเดินทางชิลี ประกันการเดินทางในชิลี ประกันภัยการเดินทางชิลี ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในชิลี

 • ชิลอเอ
 • ซานเตียโกเมโทรโพลิแทน
 • ตาราปากา
 • บัลปาราอีโซ
 • บีโอ บีโอ
 • มากายาเนส
 • อันโตฟากัสตา
 • อาตากามา
 • อารีกา-ปารีนาโกตา
 • อาเรากานีอา
 • เกาะอีสเตอร์
 • เมาเล
 • โกคิมโบ
 • โลส ริโอส
 • โลสลาโกส
 • โอฮิกกินส์
 • ไอย์เซง
อากาศ ชิลี วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ชิลี วันนี้ 11.4°C
Sat
Weather on Sat 10.2°C
Sun
Weather on Sun 1.2°C
Mon
Weather on Mon 2.6°C
Tue
Weather on Tue 6.1°C
Wed
Weather on Wed 8.1°C
Thu
Weather on Thu 8.5°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =