ระบบไฟฟ้าของประเทศชิลี

ระบบไฟฟ้าประเทศชิลี

ปลั๊กไฟทั้งหมดในชิลีให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 220V พร้อมความถี่มาตรฐาน 50Hz สามารถใช้อุปกรณ์ทั้งหมดในชิลีได้หากแรงดันไฟฟ้าในประเทศของผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 220V-240V

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =