ซื้อประกันภัยการเดินทางสาธารณรัฐเช็ก ประกันท่องเที่ยว (Czech Republic)

ซื้อประกันภัยการเดินทางสาธารณรัฐเช็ก ประกันท่องเที่ยว (Czech Republic)

ซื้อประกันภัยการเดินทางสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

ประกันเดินทางสาธารณรัฐเช็ก ประกันการเดินทางในสาธารณรัฐเช็ก ประกันภัยการเดินทางสาธารณรัฐเช็ก ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในสาธารณรัฐเช็ก

 • Pardubice
 • การ์โลวี วารี
 • ซลิน
 • ซิโซชินา
 • ปราก
 • พิลเซน
 • ลิเบเรช
 • อูสตีนัดลาเบม
 • ฮราเดตส์ กราลอเว
 • เซาท์ โบฮีเมียน
 • เซาท์ โมราเวียน
 • เซ็นทรัล โบฮีเมียน
 • เบอร์โน
 • เปโรน
 • โมราเวียน ซิเรเซียน
 • โอโลมุก
อากาศ สาธารณรัฐเช็ก วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ สาธารณรัฐเช็ก วันนี้ 18.9°C
Tue
Weather on Tue 14.3°C
Wed
Weather on Wed 16.6°C
Thu
Weather on Thu 18.4°C
Fri
Weather on Fri 19.3°C
Sat
Weather on Sat 20.9°C
Sun
Weather on Sun 22°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =