หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

คนไทยต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางไปเช็กเกีย โดยปกติการพำนักจะสั้นโดยมีระยะเวลา 90 วันและวีซ่าจะหมดอายุใน 90 วัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =