ซื้อประกันภัยการเดินทางเบลารุส ประกันท่องเที่ยว (Belarus)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเบลารุส  ประกันท่องเที่ยว (Belarus)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเบลารุส (Belarus)

ประกันเดินทางเบลารุส ประกันการเดินทางในเบลารุส ประกันภัยการเดินทางเบลารุส ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในเบลารุส

  • กรอดโน
  • กอเมล
  • มินสก์
  • วีเต็บสค์
  • แบร็สต์
  • โมกีลอฟ
อากาศ เบลารุส วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ เบลารุส วันนี้ 13.5°C
Fri
Weather on Fri 19.1°C
Sat
Weather on Sat 18.6°C
Sun
Weather on Sun 18.8°C
Mon
Weather on Mon 18.7°C
Tue
Weather on Tue 19.4°C
Wed
Weather on Wed 18°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =