ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเบลารุส

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเบลารุส

ประเทศเบลารุสเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานของชาวสลาฟในอดีต เกิดเป็นราชอาณาจักร ภายหลังสวามิภักดิ์ต่อราชอาณาจักรเคียฟ ต่อมาถูกลิทัวเนียยึดครอง เมื่อประกาศเอกราชได้ไม่นานก็ถูกสหภาพโซเวียตเข้ายึดครองอีก ประเทศเบลารุส ได้รับเอกราชจากอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อปีพ.ศ. 2534 เป็นหนึ่งในสิบสองประเทศของเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Indepentdent State)

 

ภาษาเบลารุสและภาษารัสเซีย

 

ในช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบแปดเมื่อโปแลนด์และรัสเซียกำลังรุกคืบทางการเมืองและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งในเบลารุสโดยการหลอมรวมคนชั้นสูงเข้ากับวัฒนธรรมของตนผู้ปกครองประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงวัฒนธรรม "เบลารุส" โดยส่วนใหญ่เป็นวิถีชาวนาคติชนการแต่งกายตามชาติพันธุ์และชาติพันธุ์ ศุลกากร

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =