เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางนิการากัว Nicaragua ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทาง นิการากัว

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางนิการากัว เดินทางในนิการากัวอย่างปลอดภัยด้วยประกันท่องเที่ยวต่างประเทศรับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกนได้ เป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในนิการากัว

  • Masatepe
  • Southern Atlantic Autonomous
  • Rio San Juan
  • กรานาดา
  • มาซายา
  • มานากัว
  • รีบัส
  • ลีอง
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =