วันหยุดของประเทศนิการากัว วันสำคัญต่างๆ ของประเทศนิการากัว

วันหยุดของประเทศนิการากัว

New Year's Day

Air Force Day

Holy Thursday

Good Friday

Easter

Labour Day

Army Day

Liberation Day/FSLN

Revolution Day

Fiesta de Santiago

Fiesta de Santa Ana

Fiesta de Santo Domingo

Crab Soup Day

Battle of San Jacinto

Independence Day

Fiesta de San Jerónimo

Indigenous Resistance Day

All Souls' Day Day of the Dead

Immaculate Conception (La Griteria Immaculate)

Christmas Eve

Christmas

New Year's Eve

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =