ซื้อประกันภัยการเดินทางบาร์เบโดส ประกันท่องเที่ยว (Barbados)

ซื้อประกันภัยการเดินทางบาร์เบโดส  ประกันท่องเที่ยว (Barbados)

ซื้อประกันภัยการเดินทางบาร์เบโดส (Barbados)

ประกันเดินทางบาร์เบโดส ประกันการเดินทางในบาร์เบโดส ประกันภัยการเดินทางบาร์เบโดส ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในบาร์เบโดส

  • Saint Andrew
  • เซนต์ปีเตอร์
  • เซนต์ฟิลลิป
  • เซนต์เจมส์
  • เซนต์โยเซฟ
  • เซนต์ไมเคิล
  • ไครสท์เชิร์ช
เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =