ระบบไฟฟ้าของประเทศบาร์เบโดส

ระบบไฟฟ้าประเทศบาร์เบโดส

ในบาร์เบโดสปลั๊กไฟและซ็อกเก็ตเป็นประเภท A และ B แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 115 V และความถี่มาตรฐานคือ 50 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =