ประกันเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน

ประกันเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน

ประกันเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน ประกันการเดินทางในหมู่เกาะโซโลมอน ประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

ข้อมูลท่องเที่ยว หมู่เกาะโซโลมอน

อากาศ หมู่เกาะโซโลมอน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ หมู่เกาะโซโลมอน วันนี้ 26.1°C
Sun
Weather on Sun 26.9°C
Mon
Weather on Mon 27.2°C
Tue
Weather on Tue 27.5°C
Wed
Weather on Wed 27.8°C
Thu
Weather on Thu 27.5°C
Fri
Weather on Fri 27.7°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =