ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน ประกันท่องเที่ยว (Solomon Islands)

ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน  ประกันท่องเที่ยว (Solomon Islands)

ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)

ประกันเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน ประกันการเดินทางในหมู่เกาะโซโลมอน ประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโซโลมอน ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

ข้อมูลท่องเที่ยว หมู่เกาะโซโลมอน

อากาศ หมู่เกาะโซโลมอน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ หมู่เกาะโซโลมอน วันนี้ 28.9°C
Tue
Weather on Tue 26.1°C
Wed
Weather on Wed 25.5°C
Thu
Weather on Thu 26°C
Fri
Weather on Fri 26.2°C
Sat
Weather on Sat 26.3°C
Sun
Weather on Sun 26.4°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =