วันหยุดของประเทศหมู่เกาะโซโลมอน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศหมู่เกาะโซโลมอน

วันหยุดของประเทศหมู่เกาะโซโลมอน

วันศุกร์ 1 มกราคม 2021 - วันขึ้นปีใหม่ 

วันจันทร์ 25 มกราคม 2021 - วันเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ 

วันอาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2021 - วันวาเลนไทน์ 

วันพฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2021 - วันหยุดท้องถิ่น 

วันศุกร์ 2 เมษายน 2021 - วันหยุดฆราวาส : Province Day (Choiseul only) วันศุกร์ดี

วันศุกร์ 2 เมษายน 2021 - วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น) 

วันเสาร์ 3 เมษายน 2021 - วันศักดิ์สิทธิ์เสาร์ 

วันนิกายโรมันคาทอลิก : Paid holiday

วันจันทร์ 5 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์วันจันทร์

วันจันทร์ 12 เมษายน 2021 - วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด) 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =