ซื้อประกันภัยการเดินทางปาปัวนิวกินี ประกันท่องเที่ยว (Papua New Guinea)

ซื้อประกันภัยการเดินทางปาปัวนิวกินี  ประกันท่องเที่ยว (Papua New Guinea)

ซื้อประกันภัยการเดินทางปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea)

ประกันเดินทางปาปัวนิวกินี ประกันการเดินทางในปาปัวนิวกินี ประกันภัยการเดินทางปาปัวนิวกินี ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในปาปัวนิวกินี

  • Milne Bay
  • Eastern Highlands
  • New Britain Island
  • Madang
  • พอร์ตมอร์สบี
อากาศ ปาปัวนิวกินี วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ปาปัวนิวกินี วันนี้ 14.3°C
Sat
Weather on Sat 16.4°C
Sun
Weather on Sun 15°C
Mon
Weather on Mon 14.9°C
Tue
Weather on Tue 13.6°C
Wed
Weather on Wed 14.2°C
Thu
Weather on Thu 14.5°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =