หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศปาปัวนิวกินี

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศปาปัวนิวกินี

ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าปาปัวนิวกินีจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตของ PNG เว้นแต่เป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงหรือ eVisa นักท่องเที่ยวทุกคนต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =