ซื้อประกันภัยการเดินทางเฟรนช์โปลินีเซีย ประกันท่องเที่ยว (French Polynesia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเฟรนช์โปลินีเซีย  ประกันท่องเที่ยว (French Polynesia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเฟรนช์โปลินีเซีย (French Polynesia)

ประกันเดินทางเฟรนช์โปลินีเซีย ประกันการเดินทางในเฟรนช์โปลินีเซีย ประกันภัยการเดินทางเฟรนช์โปลินีเซีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในเฟรนช์โปลินีเซีย

  • ตาฮีตี
  • ตูอาโมตัส
  • ทาฮา
  • มาร์เกซัส
  • รังกิรัว
  • หมู่เกาะโซไซเอตี
  • เกาะลีเวิร์ด
  • เกาะโบราโบร่า
  • เกาะโมโอเรีย

ข้อมูลท่องเที่ยว เฟรนช์โปลินีเซีย

อากาศ เฟรนช์โปลินีเซีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ เฟรนช์โปลินีเซีย วันนี้ 24.3°C
Tue
Weather on Tue 22.7°C
Wed
Weather on Wed 22.5°C
Thu
Weather on Thu 22.3°C
Fri
Weather on Fri 22.2°C
Sat
Weather on Sat 22.4°C
Sun
Weather on Sun 21.3°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =