หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเฟรนช์โปลินีเซีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเฟรนช์โปลินีเซีย

สามารถเดินทางเข้าได้โดยใช้วีซ่า CTOM ที่มีหน้าตาเหมือนกับวีซ่าเชงเก้น ซึ่งสามารถขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฝรั่งเศส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =