ซื้อประกันภัยการเดินทางบาห์เรน ประกันท่องเที่ยว (Bahrain)

ซื้อประกันภัยการเดินทางบาห์เรน  ประกันท่องเที่ยว (Bahrain)

ซื้อประกันภัยการเดินทางบาห์เรน (Bahrain)

ประกันเดินทางบาห์เรน ประกันการเดินทางในบาห์เรน ประกันภัยการเดินทางบาห์เรน ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในบาห์เรน

  • จาซิราธ อาวาร์
  • ซิตระห์
  • มานามา
  • มุฮาร์รัก
อากาศ บาห์เรน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ บาห์เรน วันนี้ 34.1°C
Wed
Weather on Wed 34.6°C
Thu
Weather on Thu 33.4°C
Fri
Weather on Fri 33°C
Sat
Weather on Sat 33°C
Sun
Weather on Sun 33.7°C
Mon
Weather on Mon 34.2°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =