ประกันเดินทางบาห์เรน ซื้อประกันภัยการเดินทางบาห์เรน

ประกันเดินทางบาห์เรน ซื้อประกันภัยการเดินทางบาห์เรน

ประกันเดินทางบาห์เรน ประกันการเดินทางในบาห์เรน ประกันภัยการเดินทางบาห์เรน ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในบาห์เรน

  • จาซิราธ อาวาร์
  • ซิตระห์
  • มานามา
  • มุฮาร์รัก
อากาศ บาห์เรน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ บาห์เรน วันนี้ 32.3°C
Wed
Weather on Wed 34°C
Thu
Weather on Thu 33.2°C
Fri
Weather on Fri 32.9°C
Sat
Weather on Sat 32.7°C
Sun
Weather on Sun 32.8°C
Mon
Weather on Mon 33.4°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =