ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศบาห์เรน

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศบาห์เรน

บาห์เรนเป็นรัฐที่มีความรุ่งเรืองมานาน โดยเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าในอ่าวเปอร์เซีย มีชื่อเสียงทางด้านไข่มุก และการต่อเรือ บาห์เรนเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ. 2404 ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2514

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =