ประกันเดินทางมอริเชียส ซื้อประกันภัยการเดินทางมอริเชียส

ประกันเดินทางมอริเชียส ซื้อประกันภัยการเดินทางมอริเชียส

ประกันเดินทางมอริเชียส ประกันการเดินทางในมอริเชียส ประกันภัยการเดินทางมอริเชียส ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในมอริเชียส

  • มอริเชียส
อากาศ มอริเชียส วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ มอริเชียส วันนี้ 22.8°C
Mon
Weather on Mon 22.9°C
Tue
Weather on Tue 22.7°C
Wed
Weather on Wed 23.1°C
Thu
Weather on Thu 23.5°C
Fri
Weather on Fri 23.6°C
Sat
Weather on Sat 23.5°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =